انتخاب صفحه

کارگاه «انگ‌ و تبعیض در اچ‌آی‌وی»، سه‌شنبه، دهم مهرماه با تدریس سرکار خانم بیات جوزانی، مدیر اجرایی مرکز تحقیقات ایدز ایران، برگزار شد.

رداکسیری‌ها در این کارگاه با مفهوم انگ و تبعیض، مصادیق و آثار فردی و اجتماعی آن آشنا شدند.

همچنین در پایان کارگاه، بخشی از تجربیات افرادی که با اچ‌آی‌وی/ایدز زندگی می‌کنند را از زبان خود ایشان شنیدند.