انتخاب صفحه

هفته‌ی آینده، رداکسیری‌های جدیدی به جمع ما اضافه می‌شن.
تمام افرادی که تا تاریخ بیستم مهرماه برای شرکت‌کردن در رداکسیر فرم پیش‌ ثبت نام رو پر کردن، به دومین جلسه‌ی معارفه‌ی رداکسیر دعوت شدن.
رداکسیر بی‌صبرانه منتظر اعضای جدید، اتفاقات بزرگ‌تر و روز‌های روشن تره.