انتخاب صفحه

رداکسیر امروز میزبان گروه دوم از دانشجویانی بود که برای مبارزه با اچ‌آی‌وی/ایدز اعلام آمادگی کردن.
چهره‌های امیدواری که باعث دلگرمی ما توی راه از بین بردن انگ و تبعیض‌مرتبط با اچ‌آی‌وی/ایدز شدن.
رداکسیر حالا چند قدم به هدف نزدیک‌تر شده.